Tlf. 99 20 40 40

Akut tidsbestilling samme dag:
Mandag - fredag 08:00 - 09:00

Tids- og medicinbestilling:
Mandag - fredag kl 09:00-10:00 & 10:30-12:00

Læs mere

Konsultation

Mandag - fredag 09:00 - 12:00,
Mandag og onsdag 13:00 - 16:00,
Tirsdag 13:00-14:30,
Torsdag 13:00-17:00.

Konsultation kun efter aftale.

Læs mere

Ny patient

Som ny patient har du formentlig brug for en række praktiske oplysninger. Vi har samlet en del af de vigtigste i informationer.

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Patientkontoret i Region Nordjylland

Patientkontoret i Region Nordjylland består af flere patientvejledere, der alle er specialister i patientrettigheder og klar til at hjælpe dig, hvis du som patient eller pårørende har brug for hjælp og vejledning i dit møde med sundhedsvæsenet. Patientkontoret holder til i Regionshuset i Aalborg Øst.

Find flere informationer om Patientkontoret: Se pjecen Info om Patientkontoret

Hvem kan du kontakte: Se pjecen Kontakt Patientkontoret

Dine rettigheder som patient: Link til siden 

Besøgs- og postadresse
Regionshuset Att.: Patientkontoret
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Øst

Mail: patientkontor@rn.dk
Send digital post
Telefon: 97 64 80 10
Telefontid: Mandag-fredag kl. 9-12
Du kan også ringe på tlf. 97 64 80 10 og aftale et møde med en patientvejleder.

Klager over sundhedsfaglig behandling:

Hvis du er utilfreds med den sundhedsfaglige behandling, du har modtaget, kan du sende en klage til Styrelsen for Patientsikkerhed.
Sundhedsfaglig behandling omfatter:Undersøgelse, diagnose og sygdomsbehandling, fødselshjælp, pleje, genoptræning, forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient. Information om og samtykke til behandling, journalføring, sundhedspersoners tavshedspligt og lægeerklæringer.

Link til Styrelsen for patientsikkerhed: Styrelsen for patientsikkerhed

Vælger du at få din sag afgjort af Styrelsen for Patientsikkerhed, træffer en sagsbehandler afgørelsen. Du kan læse mere i pjecen Sagsgangen i en styrelsessag.

Vælger du disciplinærnævnet, bliver afgørelsen truffet af nævnet – typisk på et nævnsmøde med to repræsentanter for patienterne og to sundhedsfaglige uddannede personer. Nævnet har en dommer som formand. Du kan læse mere i pjecen Sagsgangen i en disciplinærnævnssag.

Find behandler

Find læge, speciallæge, fysioterapeut eller anden behandler. Du kan også finde akut hjælp, sygehuse, apoteker m.v.

Link til find behandler på sundhed.dk: Find behandler

Kørsel til og fra hospital

Hovedreglen er, at du selv sørger for og betaler din kørsel. Du kan dog have ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse, hvis du fx er pensionist eller bor langt fra det hospital, du er indkaldt til.

Kontakt kørselskontoret:
Mail: kk@rn.dk
Sikker mail: Skriv til os med Digital Post (login med NemID)
Tlf.: 97 64 80 30 , telefontid mandag-fredag kl. 8-12
Se mere på Region Nordjylland: Kørsel

Transport til lægehjælp

I nogle tilfælde kan du få arrangeret transport eller få betalt dine udgifter til transport til læge, speciallæge, sygehus eller genoptræning.
Dine muligheder for at få gratis transport afhænger af, om du skal til læge, speciallæge, sygehus eller genoptræning.

Se mere på Brønderslev kommunens hjemmeside Transport til lægehjælp og på pensionist.dk

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System