Sundhedstilbud

Kommuner og regioner tilbyder gratis sundhedstilbud indenfor både livsstil som sygdomme. Tilbuddene rækker sig over et bredt felt fra hjælp til rygestop, 'Lær at leve med diabetes/KOL/kræft'-skole og gratis rådgivning når noget er særligt svært. Nedenfor kan du se hvilke områder der tilbydes tilbud indenfor og søge efter et bestemt tilbud. 

Her finder du kommunale og regionale sundheds- og forebyggelsestilbud i Region Nordjylland: Sundheds- og forebyggelsestilbud

Her finder du Brønderslev kommunens hjemmeside med selvbetjeningsløsninger for blandt andet Sundhed og sygdom eller Familie og børn: Brønderslev - borger.dk

 

Brønderslev Rusmiddelcenters Tilbud:

Hos Brønderslev Rusmiddelcenter kan vi støtte dig eller en du kender i at skabe et liv, som du finder meningsfuldt uden et skadeligt forbrug af rusmidler.
Brønderslev Rusmiddelcenter varetager alkohol– og stofmisbrugsbehandling på vegne af Brønderslev Kommune. Behandlingen skræddersyes mellem dig, en myndighedssagsbehandler og en misbrugsbehandler.

I sætter sammen målet for din behandling.
Behandlingen varetages af sundheds– og socialfaglige medarbejdere og substitutionsbehandling varetages af lægekonsulenter. Samtalerne i behandlingen bygger primært på kognitiv adfærdsterapi. Her er målet, at du bliver i stand til at ændre dine tanke– og handlemønstre, der opretholder et problematisk forbrug af rusmidler.

Klik her for at læs mere i folderen

Tilbuddet er gratis
- Har ingen ventetid
- Kan foregå anonymt
- Foregår ambulant så du kan passe dine andre gøremål
- Giver mulighed for behandling, hvor din familie kan inddrages
- Kræver henvisning fra UngeCentret eller Det Specialiserede Område

Tilbuddet henvender sig til dig,
- der ønsker at nedsætte dit forbrug
- bryde med din afhængighed
- Stoppe dit misbrug  

 

 

Ny patient

Som ny patient har du formentlig brug for en række praktiske oplysninger. Vi har samlet en del af de vigtigste i dette afsnit.  Læs mere

Adresse

Vores adresse er Gravensgade 42. Faciliteterne er godt tilgængelig for handicappede og kørestolsbruger. P-pladser og postkassen findes ved hovedindgangen.


Hjemmeblodtryk

For at få et godt resultat af hjemmeblodtryksmålingerne er det vigtigt, at du følger vejledningen, som du kan finde på nedenstående link, som også indeholder et skema til registrering af måleresultaterne.

Vejledning og skema kan udprintes her:

VEJLEDNING og SKEMA for hjemmeblodtryk