Orientering til nye patienter

Kære nye patient
Velkommen til lægehuset i Gravensgade 42, Brønderslev.

Klinikken har pr. 1. januar 2021 ca 1.700 tilmeldte patienter.

Træffetider og personale
• Læge Wiebke Otten træffes i konsultationen alle dage fra kl.9:00-12:00, mandag til onsdag kl.13:00-16:00 og torsdag kl.13:00-17:00 (efter aftale). Hjemmebesøg aflægges kun efter lægeligt skøn.
• Sygeplejerskerne Lene Sørensen og Helle Hardahl har konsultation mandag til fredag.

• Sekretærene træffes på telefon 99 20 40 40 fra kl.9:00-10:00 og 10:30-12:00 med henblik på tidsreservation, bestilling af medicin mm, ved akute hendvendelser allerede fra kl. 8:00 og mellem kl.13:00 og 14:30. I konsultationen mandag til fredag kl.08:00-10:00 og kl.10:30-12:00,  mandag til torsdag også kl.13:00-14:30.

• Du kan endvidere møde uddannelseslæge (basislæge) i klinikken, som på nuværende tidspunkt er Marina Wellejus og studerende Fiona Otten og på aftalte tider.

Elektronisk henvendelse
Klinikken har hjemmesiden  www.99204040.dk hvor du kan finde en række nyttige oplysninger. Har du ikke internet-adgang kan oplysningerne fås i sekretariatet.
Du har mulighed for at blive tilmeldt email-konsultation og elektronisk tids- og medicinbestilling ved at henvende dig til sekretæren eller skrive en mail til  klinik@99204040.dk med angivelse af fødselsdag, navn og email-adresse. Du kan også tilmelde dig selv med din NemID på www.emailkonsultation.dk.

Medicinbestilling kan også med fordel forgå med App'en "Medicinkortet". 
Emailkonsultation foregår via www.emailkonsultation.dk. Se  mere her

Parkering
Vi har parkeringspladser foran klinikkens hovedingang med adgang fra Gravensgade eller du kan parkere længere fremme på Gravensgade.

Ventetid og forsinkelser
Der afsættes normalt 15 min til en almindelig konsultation og 10 min til en akut konsultation. Der er mulighed for at anmode om mere tid når tiden bestilles. I travle perioder kan forsinkelse forekomme, vi beder om forståelse for dette. Årsagen er oftest uforudsete og akutte hændelser som kræver mere tid en forventet. Der er normalt kun få dages ventetid på konsultation, men ved behov for uopsættelig lægehjælp gives en tid samme dag. 

Sygesikringskort
Sygesikringen forlanger at sygesikringskortet registreres i vores kortlæser i forbindelse med konsultationen. Indlæsningen foregår ved selvbetjening på skranken i venteværelset.  Husk derfor venligst kortet. 

Rygning
Klinikken er røgfri og vi tilbyder rygeafvænning.

Personalets arbejdsområder
Udover almindelige lægelige opgaver prioriterer vi forebyggende opgaver meget højt, herunder kostvejledning, blodtryksmåling, rygeafvænning, vægtkontrol, udredning, behandling og løbende kontrol af diverse medicinske sygdomme herunder type II sukkersyge, hjerte-karsygdomme, lungesygdomme mfl.. 

Medicin
Specielt skal nævnes at udskrivning af beroligende medicin og anden vanedannende medicin normalt kun udskrives ved personligt fremmøde og jævnligt tages op til vurdering med henblik på udtrapning når der ikke længere er faglig begrundelse for fortsat forbrug.
Desuden går vi ind for brug af den videnskabeligt bedst undersøgte medicin under samtidig hensyntagen til prisen.

Undersøgelser
Vi laver en række forskellige urin- og blodanalyser herunder INR (måling af blodfortyndings niveau). Desuden tager vi EKG (elektrokardiogram) og lungefunktionsmåling.
Vi tilbyder endvidere akupunkturbehandling på naturvidenskabeligt grundlag.  
Der er mulighed for samtaler om eksistentielle problemer og lettere psykiske problemstillinger. 
Der udføres tillige småoperationer (godartede tumorer i hud, bylder mv), suturfjernelse, sårbehandling/sårskifte, tympanometri (trykmåling af mellemøret), udenlandsvaccinationer, øreskylning mm.  


Ny patient

Som ny patient har du formentlig brug for en række praktiske oplysninger. Vi har samlet en del af de vigtigste i dette afsnit.  Læs mere

Adresse

Vores adresse er Gravensgade 42. Faciliteterne er godt tilgængelig for handicappede og kørestolsbruger. P-pladser og postkassen findes ved hovedindgangen.


Hjemmeblodtryk

For at få et godt resultat af hjemmeblodtryksmålingerne er det vigtigt, at du følger vejledningen, som du kan finde på nedenstående link, som også indeholder et skema til registrering af måleresultaterne.

Vejledning og skema kan udprintes her:

VEJLEDNING og SKEMA for hjemmeblodtryk