PLO og Sundheds-og Ældreministeriet har lanceret app’en Min Læge, der giver patienterne en mobil adgang til egen læge


Med Min Læge kan borgeren skrive til egen læge eller starte en videokonsultation, forny en recept, tjekke sin henvisning til andre i sundhedsvæsenet og holde styr på sine aftaler hos lægen. App’en giver også den enkelte patient adgang til egne oplysninger vedrørende vaccinationer og kroniske diagnoser. 
App’en bliver løbende udvidet med nye funktioner, så det fx er muligt at få indsigt i egne børns oplysninger om vaccinationer, se prøvesvar fra lægen, booke tid hos lægen og meget mere. 
Min Læge App'en er tilgængelig for patienterne i hhv. App-store og Google Play. ’Min Læge’ – app’en der gør det nemt, at komme i kontakt med din læge og vagtlæge.

Din praktiserende læge kan med Min Læge app’en tilbyde dig en videokonsultation, nu hvor COVID-19 i mange tilfælde forhindrer, at du som normalt, blot kan møde op fysisk ved din læge.Før du kan benytte dig af videokonsultation, skal du have en aftale med din læge, f.eks via telefon eller e-konsultation. Klik her for at se, hvordan du kommer i gang med videkonsultationen.

’Min Læge’ er en app, der giver alle borgere mulighed for nemmere at komme i kontakt med deres læge via beskeder og videokonsultation og få adgang til en række oplysninger om blandt andet aftaler, henvisninger og vaccinationer. App'en kan hentes fra App Store og Google. Play. Den indeholder i dag: Oplysninger om din egen læge (kontaktoplysninger, åbningstider og ferieafløser), Lægevagten (ring til lægevagten i din region - udenfor din læges åbningstid), Videokonsultationen, Aftaler med egen læge (se dine tidligere og kommende aftaler), Indbakke (se din e-konsultationer, stil spørgsmål og få svar), Medicin (viderestilling til app’en Medicinkortet), Vaccinationer (se dine udførte og anbefalede vaccinationer), Laboratoriesvar, Påmindelser om vaccinationer, aftaler mv.Henvisninger (se aktuelle henvisning fra din læge), Forløbsplaner, Diagnoser (se udvalgte diagnoser og forløbsplaner for KOL og diabetes). Booking af tid hos egen læge, Børns data, Fuldmagt, så pårørende kan få adgang til app’en. Eksempelvis forældre til voksen, handikappet.
Se mere på minlaegeapp.dk.

 

Ny patient

Som ny patient har du formentlig brug for en række praktiske oplysninger. Vi har samlet en del af de vigtigste i dette afsnit.  Læs mere

Adresse

Vores adresse er Gravensgade 42. Faciliteterne er godt tilgængelig for handicappede og kørestolsbruger. P-pladser og postkassen findes ved hovedindgangen.


Hjemmeblodtryk

For at få et godt resultat af hjemmeblodtryksmålingerne er det vigtigt, at du følger vejledningen, som du kan finde på nedenstående link, som også indeholder et skema til registrering af måleresultaterne.

Vejledning og skema kan udprintes her:

VEJLEDNING og SKEMA for hjemmeblodtryk