Lægevagten

Lægevagt kun efter telefonisk aftale

Alle henvendelser til lægevagten skal forudgås af telefonisk kontakt på telefonnummer 70 150 300.

Sædvanligvis er der en læge i Brønderslev i aftentimerne på hverdage og i dag- og aftentimerne i weekenden. Imidlertid kan lægevagten være på sygebesøg i længere tid, hvorfor den visiterende læge (telefonlægen) i så fald kan vælge, at bede dig komme til Hjørring eller Aalborg. Om natten er der aldrig en vagtlæge i Brønderslev.Telefonsystemet
På visse tidspunkter er der kø på telefonen til lægevagten. Kommer du igennem til køen, skal du blot vente til lægen svarer. Der kan i perioder gå op til 10 minutter. Opgiv ikke, men prøv evt igen lidt senere. Hvis det drejer sig om en livstruende situation bør du overveje at ringe alarm 112 i stedet.

Sygesikringskortet
Hav altid sygesikringskortet på den syge person klar ved telefonen, før du ringer.

Konsultation eller besøg
Den visiterende læge (telefonlægen) afgør sammen med dig hvor og hvornår du kan træffe vagtlægen. Telefonlægen afgør om lægevagten kan aflægge sygebesøg. I specielle tilfælde kan han i nattetimerne vælge at lade den syge blive transporteret til lægevagten med Falck til konsultationen i Hjørring.


Transport til lægevagten
Al transport til lægevagten påhviler den syge. For pensionister gælder særlige regler i f.eks Brønderslev kommune, idet kørsel til lægevagten om nødvendigt betales af kommunen. Forudsætningen er dog at konsultationen er aftalt med lægevagten i forvejen. Har man en kørselsaftale med Falck gælder den muligvis også.


Konsultation kun efter aftale tlf 70 150 300: 
Brønderslev Sygehus
Hjørring Sygehus
Aalborg Sygehus

Ny patient

Som ny patient har du formentlig brug for en række praktiske oplysninger. Vi har samlet en del af de vigtigste i dette afsnit.  Læs mere

Adresse

Vores adresse er Gravensgade 42. Faciliteterne er godt tilgængelig for handicappede og kørestolsbruger. P-pladser og postkassen findes ved hovedindgangen.


Hjemmeblodtryk

For at få et godt resultat af hjemmeblodtryksmålingerne er det vigtigt, at du følger vejledningen, som du kan finde på nedenstående link, som også indeholder et skema til registrering af måleresultaterne.

Vejledning og skema kan udprintes her:

VEJLEDNING og SKEMA for hjemmeblodtryk