Kørekortsattest

Husk at medbringe et pasfoto, samt styrken på dine briller/kontaktlinser, hvis dette bruges.

Udløbsdatoen på kørekortet er stadig gældende, så sørge for at få kortet fornyet i god tid. Hvis du er i tvivl om reglerne, f.eks. om du skal medbringe lægeerklæring eller ej, er du meget velkommen til at henvende dig i Borgerservice.
Den 1. juli 2017 forsvandt aldersgrænsen for kørekort. Det betyder, at der ikke længere er krav om en lægeerklæring fra folk, som er fyldt 75 år og skal have fornyet deres kørekort til bil eller motorcykel.
Det er stadig et krav, at du skal stille med en lægeerklæring, når du skal have kørekort for første gang eller ved fornyelse af kørekort til lastbil og bus.
Fremover er et nyt kørekort altid gyldigt i 15 år fra udstedelsesdatoen. Undtaget fra reglen er folk med kørekort, som er tidsbegrænset på grund af eksempelvis diabetes eller indtagelse af trafikfarlig medicin. For dem er der stadig krav om lægeerklæring ved fornyelse af kørekortet.

Blanket til helbredsoplysninger ved udstedelse af kørekort:
Du skal besvare alle spørgsmål på den første side inden lægeundersøgelsen.
Du skal underskrive blanketten i lægens påsyn.
Få flere informationer og hent blanketten fra borger.dk: Blanket til helbredsoplysninger

Priser fra 1/11-2015:

Lægeattest til

Kørekort >75 år:550,-
Kørekort unge første gang: 400.-
Trailerkørekort: 400,-

OBS:
Fast brug af nedenstående præparater er IKKE forenelig med kørsel:
Morfin, borset fra depotpræparater
Kodein
Hydromorfon (Palladon)
Ketogan
Nicomorphin (Vilan)
Oxycodon (Oxynorm), bortset fra nogle depotpræparater
Petidin
Tramadol (Dolol), bortset fra nogle depotpræparater
Fentanyl (andre administrationsformer end plaster)

Stærkt smertestillende medicin i fast dosering og benzodiazepiner/benzodiazepinlignende midler kan ikke anbefales. 
 
Kig på Institut for Ratinonel farmakoterapi her og sundhedsstyrelsen hjemmeside her.

Ny patient

Som ny patient har du formentlig brug for en række praktiske oplysninger. Vi har samlet en del af de vigtigste i dette afsnit.  Læs mere

Adresse

Vores adresse er Gravensgade 42. Faciliteterne er godt tilgængelig for handicappede og kørestolsbruger. P-pladser og postkassen findes ved hovedindgangen.


Hjemmeblodtryk

For at få et godt resultat af hjemmeblodtryksmålingerne er det vigtigt, at du følger vejledningen, som du kan finde på nedenstående link, som også indeholder et skema til registrering af måleresultaterne.

Vejledning og skema kan udprintes her:

VEJLEDNING og SKEMA for hjemmeblodtryk