Journalen

Elektronisk patientjournal

Vores edb-journal hedder WinPLC og produceres af A-data.
Alle journaloplysninger føres i edb-journalen. Desuden varetages alle administrative opgaver af systemet.

Elektronisk kommunikation
Vi sender dagligt et stort elektroniske recepter og henvisninger via edb til forskellige apoteker, læger og sygehuse og modtager fra næsten alle speciallæger og sygehusafdelinger, herunder prøvesvar og udskrivningsbreve. Desuden foregår næsten al kommunikation med kommunale instanser også elektronisk.

Emailkonsultation, tids- og medicinbestilling kan ligeledes foregå elektronisk, se nærmere her.

Adgang til patientjournalen:
Registerloven betinger at patienten skal godkende fremsendelse af lægelige oplysninger til den praktiserende læge.
Enhver har ret til indsigt i egen journal.
Bemærk at vi af samme grund ikke har direkte adgang til sygehusenes eller andre praktiserende lægers notater.
Dette gælder også i vagttiden. 

Notater i journalen:
Lægen har pligt til at føre journal over sit arbejde. Hos os føres et notat i edb-journalen efter konsultationen.  

Ny patient

Som ny patient har du formentlig brug for en række praktiske oplysninger. Vi har samlet en del af de vigtigste i dette afsnit.  Læs mere

Adresse

Vores adresse er Gravensgade 42. Faciliteterne er godt tilgængelig for handicappede og kørestolsbruger. P-pladser og postkassen findes ved hovedindgangen.


Hjemmeblodtryk

For at få et godt resultat af hjemmeblodtryksmålingerne er det vigtigt, at du følger vejledningen, som du kan finde på nedenstående link, som også indeholder et skema til registrering af måleresultaterne.

Vejledning og skema kan udprintes her:

VEJLEDNING og SKEMA for hjemmeblodtryk