Patientkontoret i Region Nordjylland

Patientkontoret i Region Nordjylland består af flere patientvejledere, der alle er specialister i patientrettigheder og klar til at hjælpe dig, hvis du som patient eller pårørende har brug for hjælp og vejledning i dit møde med sundhedsvæsenet. Patientkontoret holder til i Regionshuset i Aalborg Øst.

Find flere informationer om Patientkontoret: Se pjecen Info om Patientkontoret

Hvem kan du kontakte: Se pjecen Kontakt Patientkontoret

Dine rettigheder som patient: Link til siden 

Besøgs- og postadresse
Regionshuset Att.: Patientkontoret
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Øst

Mail: patientkontor@rn.dk
Send digital post
Telefon: 97 64 80 10
Telefontid: Mandag-fredag kl. 9-12
Du kan også ringe på tlf. 97 64 80 10 og aftale et møde med en patientvejleder.

Klager over sundhedsfaglig behandling:

Hvis du er utilfreds med den sundhedsfaglige behandling, du har modtaget, kan du sende en klage til Styrelsen for Patientsikkerhed.
Sundhedsfaglig behandling omfatter:Undersøgelse, diagnose og sygdomsbehandling, fødselshjælp, pleje, genoptræning, forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient. Information om og samtykke til behandling, journalføring, sundhedspersoners tavshedspligt og lægeerklæringer.

Link til Styrelsen for patientsikkerhed: Styrelsen for patientsikkerhed

Vælger du at få din sag afgjort af Styrelsen for Patientsikkerhed, træffer en sagsbehandler afgørelsen. Du kan læse mere i pjecen Sagsgangen i en styrelsessag.

Vælger du disciplinærnævnet, bliver afgørelsen truffet af nævnet – typisk på et nævnsmøde med to repræsentanter for patienterne og to sundhedsfaglige uddannede personer. Nævnet har en dommer som formand. Du kan læse mere i pjecen Sagsgangen i en disciplinærnævnssag.

Find behandler

Find læge, speciallæge, fysioterapeut eller anden behandler. Du kan også finde akut hjælp, sygehuse, apoteker m.v.

Link til find behandler på sundhed.dk: Find behandler

Kørsel til og fra hospital

Hovedreglen er, at du selv sørger for og betaler din kørsel. Du kan dog have ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse, hvis du fx er pensionist eller bor langt fra det hospital, du er indkaldt til.

Kontakt kørselskontoret:
Mail: kk@rn.dk
Sikker mail: Skriv til os med Digital Post (login med NemID)
Tlf.: 97 64 80 30 , telefontid mandag-fredag kl. 8-12
Se mere på Region Nordjylland: Kørsel

Transport til lægehjælp

I nogle tilfælde kan du få arrangeret transport eller få betalt dine udgifter til transport til læge, speciallæge, sygehus eller genoptræning.
Dine muligheder for at få gratis transport afhænger af, om du skal til læge, speciallæge, sygehus eller genoptræning.

Se mere på Brønderslev kommunens hjemmeside Transport til lægehjælp og på pensionist.dk

Ny patient

Som ny patient har du formentlig brug for en række praktiske oplysninger. Vi har samlet en del af de vigtigste i dette afsnit.  Læs mere

Adresse

Vores adresse er Gravensgade 42. Faciliteterne er godt tilgængelig for handicappede og kørestolsbruger. P-pladser og postkassen findes ved hovedindgangen.


Hjemmeblodtryk

For at få et godt resultat af hjemmeblodtryksmålingerne er det vigtigt, at du følger vejledningen, som du kan finde på nedenstående link, som også indeholder et skema til registrering af måleresultaterne.

Vejledning og skema kan udprintes her:

VEJLEDNING og SKEMA for hjemmeblodtryk