Blodprøver 
Vi har mulighed for at tage blodprøver i lægehuset og behøver derfor i de fleste tilfælde ikke at sende dig videre til laboratoriet på sygehuset. Der findes dog nogle tilfælde hvor det bliver nødvendigt at tage blodprøven direkte hos sygehusets laboratorier, som findes bl.a. i Hjørring og Aalborg.
Der kan med fordel bestilles tid til blodprøvetagning på Region Nordjyllands selvbooking side (login med NemID) eller via telefon Tlf.: 97 64 11 76 hos Klinisk medicinisk afsnit, Hjørring.

I lægehuset kan der senest tages blodprøver kl.13.45 pga. afhenting af disse til sygehuset herefter.
Det er ikke muligt for dig selv at beslutte, hvilke blodprøver, der skal tages. Det kræver som altid en faglig vurdering og skal ses i et lægefagligt perspektiv.
Der skal foreligge en specifik aftale om, hvilke prøver, der skal tages, inden du møder op til blodprøvetagning.
Svar på prøver:
Husk at aftale med lægen eller sygeplejersken, hvordan du får svar på dine blodprøver, urinprøver, podninger m.m.. Der er forskellige muligheder: Telefonkonsultation, e-mail-svar, brevsvar eller svar ved konsultation hos lægen eller sygeplejersken. Det er i sidste ende dit eget ansvar, at du får svar på dine blodprøver.

 

Prøveaflevering 

Post Danmark tømmer ikke de røde postkasser hver dag.

Derfor anbefaler vi, at prøver indleveres i klinikken inden kl. 14.00 på hverdagen eller at Region Nordjyllands vejledning skal følges: "Sådan skal du sende prøven"

Ny patient

Som ny patient har du formentlig brug for en række praktiske oplysninger. Vi har samlet en del af de vigtigste i dette afsnit.  Læs mere

Adresse

Vores adresse er Gravensgade 42. Faciliteterne er godt tilgængelig for handicappede og kørestolsbruger. P-pladser og postkassen findes ved hovedindgangen.


Hjemmeblodtryk

For at få et godt resultat af hjemmeblodtryksmålingerne er det vigtigt, at du følger vejledningen, som du kan finde på nedenstående link, som også indeholder et skema til registrering af måleresultaterne.

Vejledning og skema kan udprintes her:

VEJLEDNING og SKEMA for hjemmeblodtryk