Begravelse

Begravelse

Bedemanden kan stort set ordne alle praktiske opgaver i forbindelse med dødsfald og bisættelse.
Men familien kan selv klare en hel del af disse opgaver. Der er mange penge at spare på en begravelse, hvis man selv gør nogle af de ting, som bedemanden plejer at stå for. 
For nogen kan det at arrangere alt det praktiske selv være en god måde at sige farvel til afdøde på.

Hos bedemanden koster en begravelse typisk 15 - 20.000 kr.
Arrangerer du selv begravelsen kan det gøres for ca 5-8.000 kr.

Herudover kommer udgifter til gravsten og gravsted.
Gravstenen kan man evt selv finde i naturen.
Man kan selv arrangere al papirarbejdet. 
Fra lægen, der har erklæret den afdøde død, skal man have en dødsattest. Den skal afleveres på det lokale kordegnekontor sammen med en fødselsattest og dødsanmeldelse. På denne måde bliver dødsfaldet registreret i de offentlige systemer.

Derudover er der andre praktiske ting, man selv kan stå for, f.eks. 
Købe en urne på kirkegården 
Udvælge blomsterdekoration
Udvælge en flot natursten i stedet for den dyre gravsten.                                               

Opgaver ved dødsfald
Anmode bedemanden omprisoverslag over udgifterne ved begravelsen  eller bisættelsen.
Se nedenfor hvilke opgaver familie og pårørende selv kan vælge at stå for.

Læs mere her:
a) http://www.forbrug.dk/Artikler/Test-og-raad/sundhed/begravelser/naarnogendoer
b) http://www.km.dk/borgerportal/doedsfald.html

c) https://www.personregistrering.dk/fileadmin/pdfs/print/Doedsanmeldelse.pdf

Opgave Bemærkning Bedemand Kan man selv
Transportere og iklæde den afdøde    X  (X)
Levere kiste eller urne.    X  
Orientere præst og kirkekontor     X
Udfylde og ordne de nødvendige papirer Dødsanmelselse, dødsattest fra lægen og
dåbsattest
afleveres på kordegnekontoret

Dødsanmeldelsen kan downloades her:
https://www.personregistrering.dk/fileadmin
/pdfs/print/Doedsanmeldelse.pdf

  X
Aftale begravelse med kirkekontor og præst
og evt krematorium
    X
Kontakte blomsterhandler, bogtrykker og
dagblade vedr. dødsannonce, organist,
kor og stenhugger
    X
Udsmykke kirke og kapel     X
Køre kisten til og fra højtideligheden Klares evt af kirkegårdens personale hvis afdøde
opbevares der i forvejen
X  
Transportere og nedsættelse af urnen. Efter aftale med kirkegårdens personale   X

Ny patient

Som ny patient har du formentlig brug for en række praktiske oplysninger. Vi har samlet en del af de vigtigste i dette afsnit.  Læs mere

Adresse

Vores adresse er Gravensgade 42. Faciliteterne er godt tilgængelig for handicappede og kørestolsbruger. P-pladser og postkassen findes ved hovedindgangen.


Hjemmeblodtryk

For at få et godt resultat af hjemmeblodtryksmålingerne er det vigtigt, at du følger vejledningen, som du kan finde på nedenstående link, som også indeholder et skema til registrering af måleresultaterne.

Vejledning og skema kan udprintes her:

VEJLEDNING og SKEMA for hjemmeblodtryk