Væske/vandladningsskema 

Hvorfor?

At udfylde et væske/vandladningsskema over tre døgn er den bedste måde, man kan vise lægen, hvor ofte man lader vandet hver dag, hvor meget urin der kommer, hvor mange gange man har ufrivillig vandladning, og hvor meget man drikker.
Man giver derved lægen et billede af ens væske og vandladningsmønster gennem døgnet.
Det er et vigtigt redskab for lægen til at give bedste vejledning og behandling. Et eksempel på et sådant skema er vist nedenfor.
Dertil viser erfaringen, at det er meget nyttigt også for patienterne at udfylde et sådant skema.
Man får sikker dokumentation for korrektheden af det, man har troet om hyppighed af ufrivillig vandladning, urinmængde og evt. anledninger til ufrivillig vandladning.
Skemaet har også vist sig meget nyttigt i forbindelse med behandlingen.
Efter at behandlingerne er sat i gang, kan man bruge væske/vandladningsskemaet med regelmæssige mellemrum for at se på udviklingen.
En bedring af tilstanden vil nærmest kunne aflæses direkte af skemae.

Hvordan?

Skemaet skal udfyldes så nøjagtigt som muligt og mindst gennem tre på hinanden følgende døgn. Man skal måle, hvor meget man drikker og vandladning.
Man starter undersøgelsen med at tømme sin blære og notere klokkeslæt. Herefter noterer man klokkeslet og mængden af vandladningen, hver gang blæren tømmes.
Man lader vandet (tisser) i en kolbe eller et decilitermål, og måler urinmængden i deciliter. Man noterer også den mængde, man drikker i løbet af døgnet og klokkeslettet her for.
For hver gang man enten er på toilettet eller har ufrivillig vandladning, noterer man med en kode, om man er tør (T), er våd (V) i underbenklæderne, eller oplevede hastværk med at nå toilettet (H).
Listen kan enten sendes tilbage til lægen eller tages med ved næste konsultation. Ved henvisning til speciallæge grundet vandladningsgener bør udfyldt skema altid medbringes.

Vandladningsskema:

Udfyld venligst skemaet så nøjagtigt som muligt i 3 på hinanden følgende døgn.
Noter klokkeslættet, hver gang du tømmer blæren. Er du tør (T) eller våd (V) i underbenklæderne, har du hastværk med at nå toilettet (H)?
Mål urinmængden (dl). Noter drikkemængden i testperioden. Mål for eksempel indholdet i en kop og anvend denne kop i måleperioden.

Hent DSAM Væske- og vandladningsskema her: Væske- og vandladningsskema

 

 

 

 

 

Ny patient

Som ny patient har du formentlig brug for en række praktiske oplysninger. Vi har samlet en del af de vigtigste i dette afsnit.  Læs mere

Adresse

Vores adresse er Gravensgade 42. Faciliteterne er godt tilgængelig for handicappede og kørestolsbruger. P-pladser og postkassen findes ved hovedindgangen.


Hjemmeblodtryk

For at få et godt resultat af hjemmeblodtryksmålingerne er det vigtigt, at du følger vejledningen, som du kan finde på nedenstående link, som også indeholder et skema til registrering af måleresultaterne.

Vejledning og skema kan udprintes her:

VEJLEDNING og SKEMA for hjemmeblodtryk